× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 63: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Về việc Thượng-Phẩm qui-vị.

Tòa-Thánh Tây-Ninh , ngày 16 Avril 1929 (nhằm ngày 7-3- giờ Tý)

Thầy, các con


M... Ng... kêu mấy anh con, kêu nữ-phái, vì chúng nó vái ở dưới tội-nghiệp.

Thầy đã nói rõ rằng: Thượng-Phẩm phải về Thầy trước các con, nhưng mà hại thay vì biếng-nhác, các con không đọc Thánh-Ngôn của Thầy mà kiếm hiểu.

T..! con có nhớ lời Thầy nói với các con rằng: Ðạo vốn vô-vi, nếu Thượng-Phẩm không trở lại thiêng-liêng chi-vị thì ai đem các chơn-hồn vào cửa Thiên giùm cho các con , lại nữa các con vốn là kẻ dẫn đường cho cả chúng-sanh thay mặt Thầy nơi thế nầy về phần đời, còn phần Ðạo cũng phải có đôi đứa con mới đặng cho, cười!

Th..! Con phải xây cái Tháp của Thượng-Phẩm phía trước cây ba nhánh, phải day mặt về đông, giống như ngó vào điện mà hầu Thầy vậy. Song, ba từng phải lợp ngói như nóc chùa của Ðường-Nhơn vậy nghe.

Ðừng làm như cái tháp của Bảo-Ðạo, vì hai đứa phẩm-vị khác nhau, chung-quanh Bát-Quái-Ðài phải làm như hình có cột, tại chính giửa Tháp phải có một lỗ cho Nhựt-Quang rọi tới Liên-Ðài.

Các con sẽ bị Thái-Bạch quở-phạt, liệu lấy mà sửa mình phải tùy theo lịnh dạy của nó, đặng nó giảm nộ chút ít nghe!

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 54