× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 52: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Làm đường cát trắng để ví với khổ-hạnh.

Tòa-Thánh, ngày 11 tháng 5 Mậu-Thìn (28 Juin 1928)

Thầy, các con

H...! con nghe Thầy nói chuyện làm đường cát trắng, con.
Thầy đố con biết làm sao cho đường đen ra trắng?

(H...H... bạch: Bạch Thầy, con không biết).

Nghe con, đây làm theo:

Ðổ đường đen vào một cái hũ, thọc lủng đít, rồi định chừng cho vừa hai phần hũ đường, còn một phần hũ thì đổ bùn non cho tới miệng, đem phơi nắng chừng một tuần, thì đường trở nên trắng, gạt lớp bùn đi thì con đặng một thứ đường trắng phau-phau rất ngon, rất đẹp đó con.

Cái khổ-hạnh của con giống như đường đó, con à, con có biết Thầy khóc như con vậy chăng con?!

Nếu con không vậy, làm sao đáng con-cái của Thầy. Con chỉ nhớ rằng Thầy thương con là đủ. Ðặng thế-gian yêu-mến ắt Thầy phải ghét mà Thầy ghét con thì còn chi con, con khá nhớ!

C..., Ch... lo Tịnh-Thất với em nghe!

T... đã đổ biếng ra rồi đa nghe!

C..., kêu hai anh lớn vào chầu Thầy, phò Ðại-Ngọc-Cơ, kẻo nó nghi-ngờ nữa, nghe con!

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 49