× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 51: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Thầy không vui trong sự phân chia.

Tòa-Thánh Tây-Ninh, ngày 5-5 Mậu-Thìn (22-6--1928)

Thầy,

Các con, mỗi đứa đã tự mở một con đường, thì Thầy vẫn không vui được trong sự phân-chia, nên hay hư, phải hay là quấy, Thầy chỉnh để cho tâm các con liệu lấy. Tâm cứng cỏi, Ðạo điều-hòa, thì cứ bước tới Thầy, tâm-trí bất-định, đạo-hạnh không hoàn-toàn, thì con đường hám lợi xu-danh tới hang sâu vực thẩm đó, vì sức các con đã rã-rời thì tài nào níu-kéo đỡ-nâng khuyên-nhủ nhau được.
Con đường vô-tư để tìm cứu-khổ cho chúng-sanh là con đường đạo-đức. Ngọn đèn thiêng-liêng sẽ chực soi tỏ bước của các con; khác với con đường ấy là đường của quỉ-vương đem lối.

Vậy nên nhớ mấy lời Thầy, chẳng phải đọc sơ qua mà coi làm chơi, cần chiêm-nghiệm kỹ-lưỡng mà hiểu nghe. Hại thay! đã nhiều lần các con chẳng hiểu ý, Thầy cũng đau lòng mà thấy các con đi sái bước. Nhưng than ôi! cơ thử-thách chỉ dùng với những đứa tâm phàm lẫn chất Thánh.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 45